Premiera książki „Droga do niepodległości. Powstanie wielkopolskie 1918-1919 na ziemi wschowskiej”

Miejsce: 
Muzeum Ziemi Wschowskiej, Plac Zamkowy 2
Organizator: 
Muzeum Ziemi Wschowskiej, „Civitas Christiana”, Towarzystwo Pamięci Powstania Wlkp. 1918-1919
Data: 
10.01.2019 16:00

Muzeum Ziemi Wschowskiej, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” o/Wschowa oraz Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - koło we Wschowie zapraszają na premierę książki pt. „Droga do niepodległości. Powstanie wielkopolskie 1918-1919 na ziemi wschowskiej”.

Na spotkanie z autorem - Dariuszem Czwojdrakiem zapraszamy w czwartek, 10 stycznia 2019 r. o godzinie 16.00 do siedziby Muzeum Ziemi Wschowskiej przy Placu Zamkowym 2.

„Wydanie opracowania poświęconego powstaniu wielkopolskiemu w powiecie wschowskim było jednym z kilku zadań, jakie w 2018 r. postawił przed sobą oddział Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Książka stanowi swoisty komentarz do wcześniejszych wydarzeń związanych z uroczystym odsłonięciem i poświęceniem obelisku upamiętniającego wschowskich działaczy niepodległościowych z lat 1918-1919 i powstańców wielkopolskich, którzy osiedlili się po 1945 r. w granicach powiatu wschowskiego. Zawarte w niej informacje pochodzą z opracowań regionalnych, monografii powstania wielkopolskiego, wspomnień organizatorów i uczestników ruchu powstańczego w okolicach Wschowy i Leszna oraz źródeł przechowywanych w archiwach rodzinnych i w zasobach archiwów państwowych w Lesznie, Poznaniu, Koninie, Gnieźnie, Pile, Inowrocławiu i Zielonej Górze.”

Publikacja została podzielona na trzy części:
•    w pierwszej omówiono przebieg zdarzeń, poczynając od listopada 1918 r. i powołania Powiatowej Rady Ludowej do połowy lutego 1919 r., kiedy po zawarciu układu rozejmowego w Trewirze powstanie wielkopolskie oficjalnie zakończono;
•    część druga zawiera wspomnienia i relacje uczestników powstania wielkopolskiego – zarówno tych, którzy w styczniu i lutym 1919 r. walczyli na odcinku południowo-zachodnim, obejmującym powiaty: wschowski, leszczyński, gostyński, śmigielski i kościański, jak również tych ochotników, którzy w powstańczym zrywie brali udział w okolicach Poznania czy Inowrocławia, a po zakończeniu II wojny światowej stali się mieszkańcami Wschowy lub okolic;
•    część trzecia zawiera krótkie biogramy powstańców wielkopolskich zamieszkałych po 1945 r. w granicach obecnego powiatu wschowskiego, a więc w gminach Wschowa, Sława i Szlichtyngowa.”

Książka została wydana przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” o/Wschowa i Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - koło we Wschowie z okazji 100. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego 1918-1919; współfinansowana ze środków Gminy Wschowa, Spółki Komunalnej we Wschowie, Banku Spółdzielczego we Wschowie.

Spotkanie odbędzie się w Muzeum Ziemi Wschowskiej w przestrzeni wystawy pt. „Trwaliśmy mężnie na rubieżach. POLACY POWIATU WSCHOWSKIEGO W WALCE O NIEPODLEGŁOSĆ”.

Dariusz Czwojdrak – mgr historii, kustosz Muzeum Ziemi Wschowskiej, przewodniczący komisji ds. zakupów i wyceny muzealiów, regionalista, członek Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Poznaniu, Leszczyńskiego Towarzystwa Kultury i Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Oddział w Zielonej Górze, autor licznych publikacji dotyczących mniejszości żydowskiej i ewangelickiej na terenie południowo-zachodniej Wielkopolski.

(MZW)

Publikacja: s.ps