Kresy Wschodnie - konferencja i nowa wystawa

plan konferencji z mapą Kresów Wschodnich
Miejsce: 
Muzeum Ziemi Wschowskiej, Plac Farny
Organizator: 
Muzeum Ziemi Wschowskiej, rzeszowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej oraz Archiwum Państwowe w Lesznie
Data: 
29.09.2017 09:00

Muzeum Ziemi Wschowskiej, wraz z rzeszowskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej oraz Archiwum Państwowym w Lesznie ma przyjemność zaprosić Państwa na konferencję popularno–naukową pt. „Południowo–wschodnie województwa II Rzeczpospolitej w latach II wojny światowej. Doświadczenie i pamięć”, która odbędzie się 29 września br. w siedzibie muzeum przy placu Farnym. Pracownicy IPN, a także goście z Zielonej Góry, Głogowa oraz wschowianie zreferują na niej problematykę dotyczącą ogólnych kwestii Kresów Wschodnich, a także dotyczącą sowieckiej oraz niemieckiej okupacji tej części dawnej Polski. Osobne bloki tematyczne konferencji dotyczyć będą zbrodni dokonanych przez oddziały ukraińskich nacjonalistów na polskiej ludności cywilnej na terenach Wołynia i tzw. Małopolski Wschodniej oraz ekspatriacji Polaków z tych regionów na zachód. W tym ostatnim bloku odbędzie się szczególnie interesujący dla wschowian wykład pani Barbary Ratajewskiej, traktujący o zasiedlaniu powiatu wschowskiego przez ludność z południowo-wschodnich województw II RP. Osobno zostanie omówiona problematyka dotycząca upamiętnienia losu Kresowian. Zwieńczeniem obrad będzie otwarcie ekspozycji planszowej przygotowanej przez IPN Rzeszów pt. „Zesłańcy-Sybiracy-Deportowani”, której tematem jest historia Polaków zesłanych w latach 1768 – 1956 w głąb Rosji i Związku Sowieckiego, na której zaprezentowane zostaną liczne materiały źródłowe odnoszące się do tych zesłań. Ponadto przygotowano planszę poświęconą działalności Związku Sybiraków i innym działaniom mającym na celu zachowanie pamięci o „Golgocie Wschodu”. Otwarcie wystawy zostanie uświetnione występem wschowskiego chóru „Lutnia”. Chętnych do zapoznania się z nią zapraszamy do końca października. Dziękujemy Nadleśnictwu Włoszakowice i Piekarni Gierczak za wsparcie inicjatywy.

MZWplakat wystawy

Publikacja: s.ps