Cyber – Zagrożenia dzieci i młodzieży

Miejsce: 
Świetlica szkolna SP3
Organizator: 
PiM, SP3
Data: 
16.05.2018 16:00

Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz pracownicy SP 3 we Wschowie serdecznie zapraszają na spotkanie pt.  „Cyber – Zagrożenia dzieci i młodzieży”, które odbędzie się 16 maja o godzinie 16:00 w świetlicy szkolnej SP3.

Publikacja: s.ps