Aktualności - Straż Miejska

Data publikacji:
27.02.2017
Kontrola częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych
W wyniku kontroli stwierdzono, iż zbiornik bezodpływowy w miejscowości Wygnańczyce uległ przelaniu i zawartości zbiornika wypłynęły na zewnątrz. Strażnicy postanowili skontrolować mieszkańców korzystających z tego zbiornika. W wyniku kontroli...
Data publikacji:
27.02.2017
Kontrola hodowców drobiu w sprawie wywiązywania się obowiązków wynikających z ROZPORZĄDZENIE,MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
Zgodnie z zalecaniem Powiatowego lekarza Weterynarii we Wschowie funkcjonariusze Straży Miejskiej w trakcie swoich obowiązków służbowych mają również obowiązek kontroli hodowców drobiu w zakresie odosobnienia drobiu lub innych ptaków gospodarskich w...
Data publikacji:
23.02.2017
PODZIĘKOWANIA
Data publikacji:
23.02.2017
Baranek na drodze krajowej Nr 12
W dniu 22 lutego 2017 roku strażnicy otrzymali informację, iż na drodze krajowej nr 12 w miejscowości Dębową Łęką biega biały baranek i stwarza zagrożenie dla uczestników ruchu. Na miejscu potwierdzono zgłoszenie. Strażnicy wspólnie z sołtysem wsi...
Data publikacji:
14.02.2017
Ślubowanie Funkcjonariusza Straży Miejskiej
W dniu 14 lutego 2017 roku o godz. 10:00 w gabinecie Pani Burmistrz Danuty Patalas odbyła się uroczystość ślubowania nowego funkcjonariusza Straży Miejskiej we Wschowie.  Nowy strażnik przed ślubowaniem ukończył kurs podstawowy i zdał z wynikiem...

Strony