Aktualności

logo lubuskiego funduszu pożyczkowego
Data publikacji:
31.01.2018
Unijne pożyczki dla przedsiębiorców na korzystnych zasadach
27 listopada br. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dwie umowy operacyjne na wdrażanie nowych produktów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Na podstawie w/w...
plakat informacyjny z tekstem i zdjęciem dziecka
Data publikacji:
30.01.2018
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wspomaga wczesny rozwój dziecka
Jeśli rozwój dziecka budzi twój niepokój, skontaktuj się z pracownikami Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie. Zajęcia prowadzone przez specjalistów w SOSW wspomagają rozwój dziecka od narodzin do czasu podjęcia nauki szkolnej. Rodzicom...
Data publikacji:
29.01.2018
Konsultacje społeczne
INFORMACJABurmistrz Miasta i Gminy Wschowa informuje o prowadzonych konsultacjach społecznych, w sprawie wniosku o derogację na użycie środka chemicznego Dursban 480 EC. Środek służy do ochrony drzewostanów przed owadami szkodliwymi.Regionalna...
Data publikacji:
29.01.2018
Eko-Przyszłość wprowadził nowy system powiadamiania
Związek Międzygminny „Eko-Przyszłość” wprowadził sms-owy i e-mail-owy system informowania o powstaniu zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Każdy, kto wyrazi zgodę na umieszczenie swojego numeru telefonu komórkowego i adresu...
Data publikacji:
29.01.2018
Informacja o polowaniach zbiorowych
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa informuje, że Zarząd Koła Łowieckiego „BÓR” Hetmanice nr29 w Zaborówcu, organizuje polowania zbiorowe. Szczegóły w poniższym załączniku.

Strony