Aktualności - Lokalny Program Rewitalizacji

Data publikacji:
21.02.2018
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wschowa na lata 2017-2022
Informujemy, że na podstawie umowy zawartej w dniu 22 listopada 2017r. zawartej pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego a Gminą Wschowa przystąpiliśmy do realizacji projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy...
Data publikacji:
15.03.2018
Rewitalizacja Gminy Wschowa - konferencja
Dobiegają końca prace dotyczące opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wschowa na lata 2017-2022”. W ostatnim czasie odbyły się spotkania Zespołu ds. Rewitalizacji, warsztaty rewitalizacyjne i spacery studyjne we Wschowie, Przyczynie...
plakat z rospisanym szkoleniem i zdjęciami Wschowy
Data publikacji:
06.03.2018
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wschowa na lata 2017-2022”
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wschowa na lata 2017-2022” Informujemy, że na podstawie umowy zawartej w dniu 22 listopada 2017r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego a Gminą Wschowa przystąpiliśmy do realizacji projektu pn...