Zespół ds. Srodków Zewnętrznych i K. Z.

Zespół ds. Środków Zewnętrznych i Komunikacji Zewnętrznej

pracownicy:
Mirosław Mocek, telefon: 65 540 86 88, e-mail: miroslaw [dot] mocekatwschowa [dot] pl (miroslaw [dot] mocekatwschowa [dot] pl )
Agnieszka Tomczak, telefon: 65 540 86 66, e-mail: agnieszka [dot] tomczakatwschowa [dot] pl

Zespół ds. Środków Zewnętrznych i Komunikacji Zewnętrznej prowadzi sprawy związane z pozyskiwaniem środków z zewnętrznych instytucji krajowych i zagranicznych na rzecz realizacji przedsięwzięć prowadzonych przez Gminę, w tym:

  1. Inicjowanie oraz realizowanie działań pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i innych źródeł.
  2. Stała współpraca z wydziałami Urzędu, zwłaszcza podczas opracowywania oraz realizacji projektów finansowych ze źródeł zewnętrznych
  3. Współpraca z instytucjami gminnymi, rządowymi, pozarządowymi i społecznymi przy przygotowywaniu dokumentacji w ramach wniosków o dofinansowanie.
  4. Obsługa przedsiębiorców w zakresie udzielania informacji o dostępnych unijnych i krajowych środkach pomocowych.
  5. Przygotowanie rocznego planu działań.
  6. Prowadzenie monitoringu projektów oraz przedstawienie kwartalnych sprawozdań z realizacji zaplanowanych działań.
  7. Realizacja zleconych zadań marketingowych.
  8. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów i zleconych przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Gminy, Burmistrza lub jego Zastępcę.

Zespół przy znakowaniu spraw używa symbolu WG.FZ.

Publikacja: s.ps