Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej

Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej

pracownicy:
Magdalena Strózik (Główny Specjalista), telefon: 65 540 86 31 e-mail: magdalena [dot] strozikatwschowa [dot] pl

Do zakresu działania Stanowiska ds. Kontroli Wewnętrznej należy prowadzenie kontroli w zakresie określonym przez Burmistrza, obejmującym w szczególności następujące działania:

  1. Prowadzenie kontroli kompleksowych, problemowych, doraźnych i sprawdzających Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.
  2. Opracowywanie wniosków wynikających z kontroli zmierzających do usprawnienia organizacji oraz zarządzania majątkiem przez kontrolowane jednostki.
  3. Prowadzenie planowych i doraźnych kontroli wykorzystania oraz rozliczanie dotacji udzielonych z budżetu gminy jednostkom nie będących jej jednostkami organizacyjnymi.
  4. Opracowywanie rocznych planów kontroli zewnętrznych i wewnętrznych Urzędu.
  5. Koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z coroczną inwentaryzacją składników majątkowych Gminy Wschowa.
  6. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów i zleconych przez Burmistrza lub jego Zastępcę.

Przy znakowaniu spraw Stanowisko używa symbolu KW.

Publikacja: s.ps