Plan pracy Rady Miejskiej

Plan pracy Rady Miejskiej we Wschowie na 2019 rok zostanie uchwalony podczas styczniowej Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.

 

Publikacja: s.ps