Organizacja

Straż Miejska pełni służbę od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-22:00

Komendant Straży Miejskiej we Wschowie:

Witold Skorupiński, telefon: 65 540 86 22, e-mail: witold [dot] skorupinskiatwschowa [dot] pl

Strażnicy:

Paweł Nowak
Michał Cieplak, e-mail: michal [dot] cieplakatwschowa [dot] pl
Mariusz Kszczot
Mateusz Swojak

Pracownicy administracyjni:

Ewelina Drozdek, telefon: 65 540 86 63, e-mail: ewelina [dot] drozdekatwschowa [dot] pl

Karolina Kaczmarek (urlop wychowawczy)

Podział gminy na rejony służbowe

Młodszy Strażnik Paweł Nowak, Rejon nr 02

Teren miejski: 55 – go PPP, Aleja PCK, Arc. Stablewskiego, Chopina, Dworcowa, Głogowska, Głowackiego, Gospody, Kazimierza Wielkiego, kolejowa, Konradowska, Kopernika, Krótka, Kurpińskiego, Lwia, Mickiewicza, Moniuszki, Nowopolna, Ogińskiego, Okrężna, Osadnicza, Plac Ćwiczeń, Plac Kosynierów, Przemysłowa, Sportowa, Staroleszczyńska, Strzelecka, Szymanowskiego. Towarowa, Wieniawskiego, Żwirki i Wigury.

Teren wiejski: Dębowa Łęka, Przyczyna Dolna, Łęgoń, Olbrachcice

Inspektor Michał Cieplak, Rejon nr 06

Teren miejski: 17 – go Pułku Ułanów, 31 – go Stycznia, Berwińskiego, Brzozowa, Cicha, Cisowa, Czereśniowa, Daszyńskiego, Działkowa, Jabłoniowa, Jagodowa, Jałowcowa, Jasna, Jeżynowa, Jodłowa, Kamienna, Klonowa, Leszczynowa, Leśna, Malinowa, Modrzewiowa, Morelowa, Niepodległości, Nowe Ogrody, Orzechowa, Piłsudskiego, Plac Grunwaldu, Podgórna, Polna, Solna, Sosnowa, Spokojna, Strażacka, Świerkowa, Targowa, Wąska, Wiśniowa, Wolności, Wolsztyńska, Zakątek Kamienny.

Teren wiejski: Buczyna, Hetmanice, Lgiń, Nowa Wieś, Nowe Ogrody

Strażnik Mateusz Swojak, Rejon nr 04

Teren miejski: Jagiellońska, Kościuszki, Kraszewskiego, Królowej Jadwigi, Nowy Rynek, Osiedle Jagiellonów, Paderewskiego, Prusa, Pusta, Reymonta, Sadowa, Sienkiewicza, Słowackiego, Starowiejska, Wesoła, Zygmunta Starego.

Teren wiejski: Przyczyna Górna, Tylewice, Kandlewo, Konradowo, Łysiny, Wygnańczyce, Pszczółkowo

Młodszy Inspektor Mariusz Kszczot, Rejon nr 05

Teren miejski: Aleja Dębowa, Aleja Konstytucji 3 –go Maja, Boczna, Bohaterów Westerplatte, Czarna, Grabarska, Herbergera, Kasztanowa, Kilińskiego, Klasztorna, Konopnickiej, Kościelna, Księdza Kostki, Księdza Rogalińskiego, Kuśnierska, Lipowa, Łazienna, Łąkowa, Matejki, Nowa, Obrońców Warszawy, Ogrodowa, Parkowa, Plac Farny, Plac św. Jana, Plac Zamkowy, Pocztowa, Poprzeczna, Powstańców Wlkp., Ratuszowa, Rynek, Rzemieślnicza, Rzeźnicka, Sikorskiego, słoneczna, Tylnia, Wałowa, Zielona, Zielony Rynek.

Teren wiejski: Siedlnica, Czerlejewo, Osowa Sień, Wincentowo

Do zakresu działania Straży Miejskiej należy:

 1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
 2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego- w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;
 3. podejmowania samodzielnie, lub w zależności od okoliczności we współdziałaniu z wyspecjalizowanymi podmiotami, interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia a także w przypadkach naruszenia dóbr osobistych osób fizycznych;
 4. udzielanie pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych lokalnych zagrożeń;
 5. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków takiego zdarzenia;
 6. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
 7. doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu, albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;
 8. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w zakresie ochrony porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
 9. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzaju zagrożeń bezpieczeństwa publicznego, życia, zdrowia oraz mienia;
 10. inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń;
 11. zapobieganie zjawiskom kryminogennym, w szczególności alkoholizmowi, narkomani, braku opieki nad nieletnimi, w ścisłej współpracy z Policją ,Strażą Leśną, Agencjami Ochrony, Sądem Rejonowym, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dyrektorami szkół i domów dziecka;
 12. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych;
 13. udzielanie pomocy przy pobieraniu opłat ustalonych na podstawie przepisów o podatkach i opłatach lokalowych;
 14. windykacja należności w zakresie zakończonych prawomocnie postępowań mandatowych oraz współdziałanie z urzędami skarbowymi i komornikami sądowymi w prowadzonym postępowaniu administracyjnym;
 15. wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności wynikających z postępowań mandatowych na podstawie prowadzonych postępowań na wniosek podatnika;
 16. nadzór nad przestrzeganiem aktów prawa miejscowego uchwalonego przez Radę Miejską lub stanowionych przez Burmistrza w ramach ustawowych kompetencji prawotwórczych;

Straż przy znakowaniu dokumentów używa symbolu SM.

Publikacja: emilia_sm