Biuro Obsługi Interesanta

Urząd Miasta i Gminy Wschowa
ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa
tel. 65 540 86 00
fax. 65 540 13 40
boiatwschowa [dot] pl

Godziny pracy urzędu
Poniedziałek 7:00-16:00
Wtorek 7:00-15:00
Środa 7:00-15:00
Czwartek 7:00-15:00
Piątek    7:00-14:00

Kasa Urzędu:
w poniedziałki od 7:30 do 14:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 13:00
w piątki od 7:30 do 12:00
przerwa od 11:00 do 11:15

Do zakresu działania Biura Obsługi Interesanta należy:

  1. Udzielanie interesantom informacji o zakresie działalności Urzędu i sposobie załatwiania spraw w Urzędzie.
  2. Udzielanie informacji o właściwości organów administracji rządowej oraz innych organów administracji.
  3. Wydawanie druków wniosków wg właściwości Wydziałów Urzędu, udzielanie pomocy w ich wypełnianiu.
  4. Przyjmowanie wniosków interesantów do dalszego załatwienia i kierowanie do odpowiednich Wydziałów Urzędu.
  5. Sprawdzanie załączników do składanych wniosków pod względem formalnym.
  6. Prowadzenie ewidencji korespondencji.
  7. Przekazywanie do właściwych Wydziałów korespondencji wpływającej do Urzędu.
  8. Bieżąca aktualizacja kart usług i druków wniosków.
  9. Dysponowanie i udostępnianie materiałów instruktażowych.

Biuro przy znakowaniu akt używa symbolu BOI.

 

Publikacja: s.ps