Lubuski Festiwal Piosenki PRO ARTE – eliminacje powiatowe

21.01.2019
logo festiwalu

Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie zaprasza do udziału w eliminacjach powiatowych do Lubuskiego Festiwalu Piosenki, które odbędą się 12.02.2019 r. o godz. 10:00 w Klubokawiarni Piętro (ul. Niepodległości 1, Wschowa).

Lubuski Festiwal Piosenki jest częścią Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE realizowanego w województwie lubuskim. Operatorem programu jest Regionalne Centrum Animacji Kultury, realizatorem jest Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie.

PRO ARTE to cykl prezentacji artystycznych organizowanych na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

W roku 2019 czeka uczestników wiele zmian w stosunku do ubiegłego roku.Najważniejsze, to organizacja Finału Wojewódzkiego, w którym uczestnicy będą występowali z towarzyszeniem Orkiestry Festiwalowej. Przed finałem odbędą się obowiązkowe warsztaty wokalne z uczestnikami przygotowujące ich do tego wydarzenia.
Poniższa informacja stanowi wyciąg z Regulaminu Konkursu Lubuskiego Festiwalu Piosenki 2019.

1. Uczestnicy będą przydzieleni do kategorii wiekowej wg kryterium:
• I kategoria wiekowa: do 9 roku życia (roczniki 2010 i młodsi)
 II kategoria wiekowa: od 10 do 12 roku życia (roczniki 2009 – 2007)
• III kategoria wiekowa: od 13 do 15 roku życia (roczniki 2006 – 2004)
• IV kategoria wiekowa: od 16 do 19 roku życia (roczniki 2003 – 2000)

2. Zespół wokalny lub wokalno-instrumentalny posiadających uczestników z różnych kategorii wiekowej zakwalifikowany zostaje do tej części LFP2019, z której rocznikowo pochodzi większość uczestników.

3. Każdy uczestnik LFP2019 może maksymalnie wystąpić jako solista oraz być członkiem tylko jednego zespołu wokalnego lub wokalno-instrumentalnego.

4. Przygotowanie prezentacji składa się z dwóch piosenek. Każdy utwór nie może przekraczać czasu 3 min 30 sek. Uczestnicy muszą przygotować inny repertuar, niż ten, który prezentowali w poprzedniej edycji Lubuskiego Festiwalu Piosenki PRO ARTE 2018r.

5. Wszystkie przygotowywane utwory powinny być wykonywane w języku polskim.

6. Rada Artystyczna Przeglądu Powiatowego przyznaje nominacje do Półfinału Wojewódzkiego Uczestnikom ocenionym najwyżej według kryteriów określonych w paragrafie ust. 1. Regulaminu:
• najwyżej 3 uczestnikom (solistom) łącznie w I i II kategorii wiekowej
• najwyżej 3 uczestnikom (solistom) łącznie w III i IV kategorii wiekowej
• najwyżej 2 uczestnikom (zespołom wokalnym lub wokalno-instrumentalnym), bez względu na kategorię wiekową.

7. Rada Artystyczna Półfinału Wojewódzkiego przyznaje nominacje do Finału Wojewódzkiego najwyżej 5 uczestnikom w każdej kategorii wiekowej (występujących solo, w grupach wokalnych lub grupach wokalno-instrumentalnych).

8. Zgłoszenia uczestników będą przyjmowanie wyłącznie za pomocą formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej organizatora przeglądu oraz na stronie RCAK.

Załączniki do pobrania znajdziesz tutaj 

 

Publikacja: s.ps